Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

West-Vlamingen willen meer bos en krijgen hiervoor van Vlaanderen € 460.650

West-Vlamingen willen meer bos en krijgen hiervoor van Vlaanderen € 460.650

Nieuws
23/09/2022

De Vlaamse Regering streeft naar 4000 hectare extra bos in Vlaanderen tegen 2024 en 10.000 hectare extra tegen 2030. Eén van de maatregelen die moet helpen om dit doel te realiseren, is het uitreiken van subsidies aan lokale besturen wanneer zij grond aankopen om te bebossen. “Als de Vlaamse overheid haar doelstellingen serieus neemt, is het nodig om lokale besturen nauw te betrekken bij bebossingsprojecten. Zij weten ook waar bos een gepaste plaats heeft” aldus Warnez.

Als we de cijfers over nieuwe bebossingsprojecten sinds 1 oktober 2019 in beschouwing nemen, kreeg West-Vlaanderen er de voorbije 3 jaar 84,5 hectare bij. Daarnaast werd 68,2 hectare bos aangeplant als compensatie-bebossing. Dankzij de subsidie voor aankoop van gronden voor bebossing, enerzijds met middelen van het bossencompensatiefonds en anderzijds de subsidie voor lokale besturen, werd 37,2 hectare gerealiseerd. De bosuitbreiding door lokale besturen komt daarbovenop met 9.2 hectare.

Dat is het meest van alle Vlaamse provincies. “West-Vlaamse gemeentes zijn duidelijk gemotiveerd om hun leefomgeving te vergroenen. Het is nu aan de Vlaamse overheid om hen hierin te blijven ondersteunen,” zegt Warnez, Vlaams Parlementslid. Zij ontvangen daarvoor een totale subsidie van € 460.650 voor bebossingsprojecten verspreid over 4 gemeentes. Vooral de gemeente Staden investeert in bebossing, zij ontvangt hiervoor € 278.040.

Hierbij het overzicht van onze provincie:

Ieper

€         15.360,00

Staden

€       278.040,00

Bergelen (Wevelgem)

€         66.300,00

Zeebos (Blankenberge)

€       100.950,00

 

€       460.650,00

Auteurs: 
Redactie