Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat staat er voor West-Vlaanderen in het Vlaamse regeerakkoord?

Wat staat er voor West-Vlaanderen in het Vlaamse regeerakkoord?

Nieuws
30/09/2019

1. Mobiliteit

De Vlaamse regering maakt werk van de files op de E403, tussen Brugge en Kortrijk. Er komt een extra spitsstrook die soelaas moet bieden bij drukke momenten. Er moet ook een oplossing komen voor de verkeersknoop rond Kortrijk, met name voor de aansluiting van de A19 op de R8. En ook een oplossing voor het al lang aanslepende mobiliteitsvraagstuk in de Westhoek, de N8, is opgenomen in de tekst. Wat de N8 betreft zijn er niet enkel middelen nodig, maar ook de discussies op het terrein moeten opgelost worden. “Dit probleem sleept al veel te lang aan naar mijn mening”, zegt Crevits. Tegelijk komen er ook extra fietsverbindingen in West-Vlaanderen. Crevits noemt onder meer een fietsverbinding langs de spoorweg naar Roeselare.

2. Extra geld voor veel West-Vlaamse gemeenten

Landelijke gemeenten zullen extra steun krijgen uit het gemeentefonds. En daar zitten heel wat West-Vlaamse gemeenten bij. Er is een extra bedrag voorzien voor gemeenten die relatief gezien weinig inwoners hebben maar veel open ruimte, en die dus ook die vele landelijke wegen moeten onderhouden. Hilde Crevits: "Als de regering wil inzetten op het behoud van die open ruimte, dan moeten de gemeenten ook extra centen krijgen om dat alles goed te kunnen onderhouden. Het gaat in Vlaanderen over meer dan 100 miljoen euro. Bij die landelijke gemeenten horen heel wat gemeenten uit de Westhoek. Die zullen hier mee van profiteren."

3. Provincies blijven behouden

De afschaffing van de provincies en het verplicht laten fusioneren van gemeenten is niet opgenomen in de tekst. Dit was een specifiek strijdpunt voor CD&V. Crevits is dan ook blij dat de provincies behouden blijven. “Ik vind het belangrijk dat er nu rust is. De provincie West-Vlaanderen heeft een enorme meerwaarde, ook voor de lokale besturen. Denk maar aan het onderhoud van onbevaarbare waterlopen of het aanleggen van bufferbekkens. Voor mij was het onbespreekbaar dat de provincie West-Vlaanderen in de toekomst niet meer zou bestaan. “Gemeentefusies zijn niet verplicht maar gemeenten die het wel willen doen, krijgen een bonus en hun schulden worden overgenomen door Vlaanderen. Maar gemeenten die het alleen goed doen en zelfstandig zijn, zullen dat ook in de toekomst kunnen blijven", aldus Crevits.

4. Zeesluis

Dat is een groot dossier dat moet uitgevoerd worden. Als de haven geen nieuwe zeesluis krijgt, dan zal die op termijn moeten sluiten. “En dat kunnen we niet laten gebeuren", zegt Crevits, “want de impact op de economie in West-Vlaanderen is te groot."

5. Procedures grote infrastructuurwerken

Vlaanderen wil ook de procedure voor grote infrastructuurwerken veranderen. Daardoor is het niet meer mogelijk dat individuele belangen een enorme rem zetten op projecten met een groot maatschappelijk belang. Op de vraag of het stadion van Club Brugge er zo één is, antwoordt Crevits : “Dat is in theorie niet uit te sluiten, maar dat moet beslist worden door de Vlaamse regering."

6. Steun voor West-Vlaams onderwijs

De West-Vlaamse hogescholen en universiteiten krijgen ondersteuning om ma-na-ma's en postgraduaten in te richten voor richtingen die onze technologische speerpunten in de verf zetten. Meer daarover lees je hier.

Toekomst Crevits

Over haar eigen toekomst houdt Hilde Crevits de lippen nog stijf op elkaar. De beslissing over een ministerpost moet ook door de leden en de fractie van CD&V beslist worden. Ze is vooral tevreden over het regeerakkoord, dat ze wil verdedigen. “En de komende jaren wil ik een sterke rol blijven spelen in de partij."