Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vooral hinder bij openbaar vervoer op actiedag

Vooral hinder bij openbaar vervoer op actiedag

Nieuws
31/05/2022

Enkel ACOD heeft opgeroepen tot een algemene staking.

De bonden komen op voor meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen.

(lees verder onder de foto)

Openbaar vervoer

De actiedag zorgt voor hinder bij het openbaar vervoer. Zo is het treinverkeer ernstig verstoord. Spoorwegmaatschappij NMBS heeft een alternatieve treindienst uitgewerkt, op basis van het personeel dat aangegeven heeft te zullen werken. Een kwart van de treinen zal rijden. Van de IC-treinen tussen de grote steden rijdt één trein op de drie. Daarnaast rijdt één op de vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen. De meeste P-treinen, die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet.

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Dat komt doordat er in die regio onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van spoornetbeheerder Infrabel. Dat betekent ook dat de IC-treinen die die provincies doorkruisen, zullen worden beperkt. De IC-trein Oostende-Eupen bijvoorbeeld rijdt enkel tussen Oostende en Leuven.

Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. De NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.

Door de hinder bij de NMBS is er dinsdag ook geen treinverkeer mogelijk tussen België en Duitsland, tussen België en Maastricht en tussen België en Luxemburg. Voor Eurostar en TGV INOUI wordt wel een normale dienstverlening voorzien. Ook voor de IC Nederland en voor Thalys-verbindingen tussen Parijs, Brussel en Amsterdam worden geen bijzondere moeilijkheden verwacht. Reizigers krijgen de raad hun treinreis goed voor te bereiden. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die de alternatieve treindienst toont. De schermen in de stations tonen tijdens de staking enkel de treinen die wel rijden. Vanaf woensdagochtend 1 juni verloopt het treinverkeer weer normaal.

Ook De Lijn heeft gewaarschuwd voor de nodige hinder voor de dienstverlening. Niet alle bussen en trams zullen rijden. In West-Vlaanderen rijdt 65 procent. De Lijn heeft een alternatieve dienstverlening uitgewerkt op basis van het beschikbare personeel. Reizigers kunnen die raadplegen via de routeplanner op de website van De Lijn. Ritten die niet uitgevoerd zullen worden, worden niet getoond in de routeplanner. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij riep reizigers al op om indien mogelijk een alternatief te voorzien, zoals telewerken, carpoolen, fietsen of wandelen.

(lees verder onder de video)

Andere hinder

In het onderwijs zal er dinsdag in sommige scholen gestaakt worden door de socialistische vakbond. De onderwijsvakbond schaart zich achter de algemene eisen van het overheidspersoneel, maar heeft ook specifieke eisen. Het is van 2018 geleden dat er in het onderwijs gestaakt werd. Onduidelijk is hoe zwaar de impact op de scholen zal zijn, opvang wordt voorzien.

Ook ondervinden stedelijke kinderdagverblijven mogelijk hinder. Zo zullen in Gent bijvoorbeeld vier stedelijke kinderdagverblijven gesloten blijven en 28 andere beperkt open zijn.

Gestaakt wordt er daarnaast ook bij de openbare omroepen VRT en RTBF. Het personeel van de VRT staakt dinsdag uit protest tegen het eind april aangekondigde transformatieplan. Er zullen onder andere verkorte tv-journaals van maximaal tien minuten uitgezonden worden en de soap "Thuis" komt dinsdagavond niet op de buis. De vakbonden bij de VRT eisen meer respect voor de medewerkers en de kijkers. Daarom roepen ze de Vlaamse regering en de directie op om de besparingen en de privatisering te stoppen en de werkingsmiddelen te indexeren.

Postbedrijf bpost verwacht dinsdag hinder in zijn dienstverlening door de actiedag, maar kan moeilijk inschatten hoe groot die zal zijn. "De acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront en de staking zullen een impact hebben op de dienstverlening in de postkantoren, het contact center, bij de ophaling, verwerking en bezorging van brieven en pakjes", meldde bpost via Twitter.

Het personeel in de Belgische gevangenissen zal dinsdag in groten getale deelnemen aan de actiedag. Bij de bonden verwacht men dat zowat twee derde van de cipiers zal deelnemen. In Brugge staat er een stakerspost. (lees verder onder de foto)

Door de nationale actiedag bij de openbare diensten ondervindt het scheepvaartverkeer rond Port of Antwerp-Bruges sinds maandagavond heel wat hinder.

In Zeebrugge ondervinden zeker 24 schepen de impact van de staking, zowat 60 procent van de scheepvaart. "Vanaf dinsdagavond verwachten we de achterstand weg te werken omdat de keten dan overal terug 100 procent operationeel is", aldus havenwoordvoerder Lennart Verstappen. "We doen er ondertussen alles aan om de nautische keten op beide platformen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen."

Ondernemersorganisatie Unizo hekelt de acties van de overheidsbonden, die "de malaise alleen groter maken". "Unizo heeft geen begrip voor de actievoerders en hekelt de moedwillige sabotage van onze economie door de vakbonden", zo zegt de organisatie.

Auteurs: