Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vestingswater Menenpoort wordt uitgebaggerd

Vestingswater Menenpoort wordt uitgebaggerd

Nieuws
06/09/2018

"Het gaat onder meer om fietsen, wielen en oorlogsrelicten", zegt burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Binnenkort volgen de baggerwerken, een opdracht die al langer op de lijst stond van de Vlaamse overheid. Het is eerder toeval dat het baggeren net in deze periode plaats vindt."

Lieven Stubbe van de Ieperse dienst milieueducatie en landschapszorg is benieuwd naar wat er allemaal bovengehaald wordt. "Een metaalscan bracht onder meer munitie in kaart en een oorlogsbrug. Ook de archeoloog van CO7 volgt de werken op. Het is de eerste slibruiming in meer dan 100 jaar. Op de bodem ligt inmiddels een massa slib die gemiddeld 1 tot 1,5 meter dik is. Deze bestaat uit een ophoping van bladval, plantenresten en bodemdeeltjes, die door de Dikkebusvijverbeek werden aangevoerd. De ruiming verbetert de ecologische kwaliteit van de vestinggrachten, houdt de ontwikkeling van algen en wieren in toom en komt de waterhuishouding ten goede."

Het baggeren begint binnen enkele weken. In totaal gaat het om ongeveer 500 meter grachten over een breedte van 20 tot 25 m aan beide kanten van de Menenpoort tot aan het voormalige openluchtzwembad en tot aan de voetgangersbrug. Een drijvende kraan moet een 12.000-tal vierkante meter slib uithalen. Tijdens de werken behoudt de gracht haar waterniveau. Bakboten brengen het slib telkens naar een vast punt op de oever, waar het wordt overgeladen in vrachtwagens. Hierdoor ontstaat plaatselijk enige hinder. Voor fase 1 wordt halfweg de Kiplinglaan een werkruimte vrijgemaakt. Enkele jonge notelaars moeten hiervoor worden gerooid, maar er worden achteraf nieuwe in de plaats gezet. Voor fase 2 komt de werkruimte aan het Hoornwerk, ter hoogte van de Vaubanstraat. Daarvoor worden enkele essen, die momenteel ziek zijn, geveld. Na de werken worden ook hier achteraf nieuwe bomen aangeplant. Er worden 60 werkdagen voorzien in september en oktober.

Het zwemonderdeel van de Sportics Triathlon Ieper 'In Flanders Fields' kan op 16 september kan alleszins doorgaan in het vestingwater.