Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Veilig terug naar school in Kortrijk, ook in het verkeer

Veilig terug naar school in Kortrijk, ook in het verkeer

Nieuws
31/08/2020

Stad Kortrijk zet samen met politiezone VLAS in op een verkeersveilig schoolbegin. In de zones 30 in en rond schoolomgevingen worden dagelijks snelheidscontroles uitgevoerd met anonieme flitswagens. En ook tegen wildparkeren wordt opgetreden. Parkeren op het fietspad, voetpad of zebrapad wordt aangepakt en bestraft. 

Maar niet alleen automobilisten worden in de gaten gehouden. Ook bromfietsers en fietser moeten zich aan de regels houden. Ook zij worden gecontroleerd in en buiten de schoolomgevingen. 

Daarnaast worden ook de fietszones en drukke kruispunten met de nodige aandacht gevolgd. 

Steun van vrijwilligers

Naast de gemachtigd opzichters zullen ook vrijwilligers een grotere rol spelen in het verkeersbeleid in Kortrijk. 25 geïnteresseerde kandidaten zullen onder meer helpen bij campagnes over verkeerspreventie, preventielessen geven, fietslabeling en fietscontroles in scholen etc. 

Auteurs: 
Redactie