Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Veel pesticiden gevonden in mezen

Veel pesticiden gevonden in mezen

Nieuws
12/09/2019

Het onderzoek kwam er na meldingen van veel mensen dat er steeds minder mezennesten zijn, ook in onze provincie.​​ Naast DDT is ook het middel gevonden dat gebruikt wordt om de buxusrups te bestrijden. Het is wel nog niet bewezen of de strijd tegen die rups nu ook echt verantwoordelijk is voor de dalende mezenpopulatie.

Zorgwekkend

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verrast door het hoge aantal pesticiden in lichamen van dode mezen. Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt: "Dat is zorgwekkend. Vooral omdat de mezen hoogstens twee weken oud waren en nog nooit buiten de nestkast waren geweest.’

DDT massaal aanwezig

‘We vonden zowel fungiciden (tegen schimmels), herbiciden (tegen onkruid), insecticiden (tegen insecten) als biociden terug. Opmerkelijk is dat we in 89 van de 95 onderzochte nesten DDT ontdekten.’ Het gebruik van dit insecticide is sinds 1974 officieel verboden in België. ‘Dat DDT na al die tijd nog steeds in onze omgeving aanwezig is, is zorgwekkend.’

Weinig nesten zonder pesticiden

‘We worden niet blij van deze resultaten’, gaat Geert Gommers verder. ‘Vooral omdat in bijna alle nesten één of meerdere pesticiden aanwezig zijn.’ In amper 4 van de 95 onderzochte nesten vonden Velt en Vogelbescherming Vlaanderen geen pesticiden terug. ‘In één nest werd een mix van 2 insecticiden en 6 fungiciden aangetroffen.’

SOS Mezen

Via dit onderzoek wilden Velt en Vogelbescherming Vlaanderen onder meer nagaan of er resten van pesticiden terug te vinden zijn in gestorven mezenjongen. ‘Of de bestrijding tegen de buxusmot invloed heeft op mezensterfte is met deze cijfers moeilijk te zeggen. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Wel vonden we in de mezenlichamen stoffen terug die gebruikt worden voor de bestrijding van de buxusmot. Ook pesticiden waarbij voor vogels het risico als ‘Hoog’ beoordeeld wordt (cf. Pesticides Properties DataBase - PPDB) vinden we terug in de dode mezen,’ zegt Inge Buntinx, bioloog bij Vogelbescherming Vlaanderen.