Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Twee nieuwe trajectcontroles Kortrijk: "Geen zware ongevallen meer"

Twee nieuwe trajectcontroles Kortrijk: "Geen zware ongevallen meer"

Nieuws
20/06/2022

Uit onderzoek blijkt dat er geen zware of dodelijke ongevallen gebeuren en ook het aantal snelheidsovertredingen daalt op sommige trajecten.

Waar?

De nieuwe trajectcontroles komen op twee locaties.

"Eén in Aalbeke, tussen de spoorwegovergang aan de grens met Moeskroen en de kruising tussen de Bergstraat en de Lauwsestraat. En een tweede op de Doorniksesteenweg in het stuk tussen de watertoren en het kruispunt De Katte", zegt de Stad Kortrijk in een mededeling.

"In de loop van de zomer worden op beide locaties de camera’s opgehangen en geijkt. Daarna is het wachten op de ingebruikname. 4 trajectcontroles."

Vier trajectcontroles

"Dat zal het totaal op vier trajectcontroles brengen, want stad Kortrijk plaatse in het verleden reeds twee eigen trajectcontroles.

De eerste werd geplaatst in oktober 2018 op de Doornikserijksweg tussen het Bellegems Friethuisje en Kooigem. De aanleiding was het grote aantal verkeersongevallen op deze weg, met als triest hoogtepunt een tragisch verkeersongeval dat plaatsvond in de zomer van 2018 waarbij een voertuig 110 kilometer per uur reed op een plaats waar maar 70 kilometer per uur is toegestaan. De auto raakte een middengeleider en de bestuurder verloor de controle. In de auto zaten een vader, een moeder en 4 kinderen. De vader en een kind van 6 overleefden de klap niet.

Het was echter wachten tot november 2020, en een tussenkomst van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, vooraleer de trajectcontrole kon worden geactiveerd op het nationale platform.

De tweede trajectcontrole kwam er oktober 2021 op de Rekkemsestraat tussen Marke en Lauwe. Een lange rechte weg, waar het moeilijk is om snelheidsremmers of een afgescheiden fietspad te plaatsen, maar waar niettemin heel wat fietsers en schoolgaande jeugd passeren."

Cijfers

"Uit onderzoek blijkt dat waar trajectcontroles geïnstalleerd worden, ook het aantal dodelijke ongevallen met 56% daalt. Studies rond trajectcontroles op de E40 hebben zelfs uitgewezen dat het totaal aantal ongelukken met 43% daalt en dat er snel sprake is van een permanente snelheidsvermindering bij alle voertuigen.

Door de coronajaren is het niet eenvoudig om jaren te vergelijken, maar wanneer we kijken naar de cijfers merken we toch een aantal trends."

Doorniksesteenweg

"Als we kijken naar de verkeersongevallen aan de trajectcontrole op de Doornikserijksweg - een drukke verkeersas - zien we een duidelijke, positieve trend doorheen de jaren, zelfs al vanaf de plaatsing van de infrastructuur en de waarschuwingsborden. We zien dat er geen dodelijke ongevallen meer plaatsvonden en ook geen ongevallen met zwaargewonden.

Ook het aantal verkeersongevallen met lichtgewonden en/of enkel stoffelijke schade is gezakt. Dit jaar vonden er zelfs nog geen verkeersongevallen plaats. Hopelijk behouden we deze trend.

(lees verder onder de grafiek)

Het aantal snelheidsovertredingen blijft echter relatief constant. Er lijkt niet meteen sprake te zijn van een afname van verkeersovertredingen. In de laatste 2 maanden van 2020 ging het om 513 overtredingen, in 2021 om 6404 overtredingen en in 2022 zitten we op vandaag aan 1787 overtredingen.

Gemiddeld gaat het om zo’n 600 overtredingen per maand. We zien in de cijfers wel dat het in 88% van de gevallen gaat om een lichte inbreuk tussen 0-10 kilometer per uur te snel. Over de hele periode vonden 45 op 9245 bestuurders het nodig om meer dan 40 kilometer per uur te snel te rijden, met alle gevolgen van dien.

Rekkemsestraat

Voor de trajectcontrole in de Rekkemsestraat is het nog vroeg om conclusies te maken, maar we kunnen ook hier voorzichtige vaststellingen doen. Wat het aantal verkeersongevallen betreft, zien we dat er ook hier de voorbije jaren geen dodelijke ongevallen waren of ongevallen met zwaar gewonden. Het ging telkens over ongevallen met lichtgewonden en/of stoffelijke schade. Voorbeelden zijn: een kop-staartaanrijding tussen twee voertuigen, een voertuig die een fietser raakte bij het inhalen, een voertuig dat een geparkeerd voertuig raakte, ... Ook deze verkeersongevallen lijken in een dalende trend te zitten, met dit jaar nog maar 2 ongevallen tegenover vorig jaar 6 ongevallen.

 

Er lijkt bij deze trajectcontrole echter wél sprake te zijn van een afname van het aantal snelheidsovertredingen. Van 356 in oktober 2021 naar 216 in maart 2022. Dat geeft een voorlopig gemiddelde van 300 overtredingen per maand.

Als we hier kijken naar het soort inbreuken, dan zien we zelfs dat het in 90% van de overtredingen gaat om een lichte inbreuk tussen 0-10 kilometer per uur te snel. En tot op vandaag werd slechts 1 hardrijder op 1.335 inbreuken beboet die meer dan 40 kilometer per uur te snel reed.

Toekomst

"Ook na de activering van de twee trajectcontroles van Agentschap Wegen & Verkeer zal verder worden ingezet op trajectcontroles en hun gunstig effect op het verkeer", zegt Stad Kortrijk.

"Zo werd dit jaar gestart met de voorbereiding van een trajectcontrole in de Sint-Katarinastraat tussen Heule en Sente. Er werd reeds een eerste plaatsbezoek gehouden met de installateurs en als alles goed verloopt zou deze trajectcontrole september 2023 operationeel moeten zijn.

Een belangrijke rem op de uitbouw van trajectcontroles blijft echter het tekort aan personeelscapaciteit bij de Gewestelijke Verwerkingscentra die al die snelheidsboetes in Vlaanderen moeten verwerken. Met de komst van GAS5 is het bovendien mogelijk geworden om kleine snelheidsovertredingen (op wegen met een maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur en voor overtredingen die zwaarder zijn dan 20 kilometer per uur sneller) lokaal te innen, waardoor lokale besturen de oefening kunnen maken om te kijken of het plaatsen van een camera of een trajectcontrole op een problematisch verkeerspunt zichzelf kan terugbetalen zonder de gemeentefinanciën te belasten.

Het blijft echter wachten op een sluitend wettelijk kader, hetzij voor Vlaanderen, hetzij voor het hele Belgische grondgebied.

Auteurs: 
Redactie