Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Simon Bekaert (Vooruit Tielt) wil zwaar verkeer bannen

Simon Bekaert (Vooruit Tielt) wil zwaar verkeer bannen

Nieuws
24/06/2022

"Vrachtverkeer industrieterrein Meulebeke door Tielt"

Bekaert hekelt dus vooral het gebrek aan onderlinge communicatie. "Nog geen 4 dagen nadat ik voor de 3e maal op de gemeenteraad pleitte om het zwaar doorgaand vrachtverkeer uit onze kern te weren, werden zowel in Tielt als Meulebeke oranje omleidingsborden geplaatst die nu ook nog eens al het vrachtverkeer voor industrieterreinen Meulebeke expliciet door onze Tieltse stadskern en schoolomgevingen leidt. Met nog méér zware vracht tot gevolg. En dit omdat de Tieltse en Meulebeekse gemeentebesturen hun wegwerkzaamheden niet op elkaar af stemmen. Het is precies alsof we terug in de tijd van de Middeleeuwse stadstaten leven, en elk op zijn eiland zit."

"Ook de geplaatste omleidingsborden houden geen enkele rekening met de verkeersveiligheid en schoolomgevingen. Het vrachtverkeer voor de industrieterreinen Meulebeke kan nochthans ook via de veilige route N37 en N50 op zijn bestemming geraken, zonder daarvoor door onze schoolomgevingen te moeten rijden. Maar men leidt liever om dwars door onze stadskern. Begrijpe wie begrijpen kan."

Vraag naar verkeersveiligheidstoets

"Ik zal de volgende gemeenteraad dan ook voorstellen om standaard een verkeersveiligheidstoets toe te passen bij het plannen van wegwerkzaamheden en bij het uitwerken van de omleidingssystemen. Waarbij werkzaamheden daadwerkelijk worden afgestemd met buurgemeenten en AWV op zodanige wijze dat schoolomgevingen in de bebouwde kom niet door vrachtomleidingen worden getroffen. Wat betreft het zwaar doorgaand vrachtverkeer in het algemeen, zal ik opnieuw het agendapunt indienen om het zwaar doorgaand verkeer door ons centrum te weren."

Verzet tegen uitbreiding Haandeput

"Ik zal mij vanuit de provincieraad als fractievoorzitter tegelijk verzetten tegen de aangevraagde uitbreiding van industrieterrein Haandeput in Meulebeke. Wat mij betreft komt er geen enkele vierkante meter industriegrond in Meulebeke meer bij totdat het Tieltse mobiliteitsprobleem opgelost is."

 

 

Auteurs: