Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie weigert omgevingsvergunning windturbines Poperinge

Provincie weigert omgevingsvergunning windturbines Poperinge

Nieuws
04/05/2018

Daarmee volgt ze het negatief advies van het stadsbestuur en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). De vergunning werd aangevraagd door drie plaatselijke bedrijven: Soncotra, Platteau en Unitron. Op het bedrijventerrein bevinden zich al vier windmolens. De nieuwe aanvraag werd als een nieuwe inrichting voorgesteld, maar de deputatie is van oordeel dat de locatie van de nieuwe aanvraag zich te dicht bij de bestaande windturbines bevond om te spreken van een nieuwe inrichting. Daardoor zouden effecten zoals slagschaduw en geluid de normen overschrijden.

Inplanting

Bovendien zou de nieuwe inplanting de strakke lijnopstelling van de huidige windmolens doorbreken. De positie van de nieuwe windmolens is eerder lukraak. De ene windturbine zou in een zone komen die niet zuiver industrieel is, waar onder andere bedrijfswoningen staan. De andere windmolen zou worden ingeplant in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op een stuk akkerland langs de Sint-Janstraat.

Auteurs: