Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Proefprojecten met onbemande schepen straks op Noordzee

Proefprojecten met onbemande schepen straks op Noordzee

Nieuws
22/06/2021

Heel wat Belgische bedrijven zijn pioniers op dit vlak en investeren in deze technologie. Maar tot nu toe ontbrak het aan een duidelijk wettelijk kader om autonome of onbemande vaartuigen op de Noordzee te laten varen. Daarom voert vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne vanaf 1 juli via een Koninklijk Besluit een nieuwe regelgeving in. Ons land is daarmee het eerste in de wereld dat een dergelijk uniform kader voorziet. Tot nu toe voorzag de wet dat er steeds iemand aanwezig moest zijn op de navigatiebrug van een schip. Daarop wordt nu een uitzondering voorzien voor onbemande schepen.

Sector met veel potentieel

Er zijn heel wat toepassingsmogelijkheden waar onbemande of autonome vaart een optie kan zijn. In de eerste plaats bij schepen met korte, vaste trajecten zoals overzetboten of werkboten die onderhoudspersoneel van en naar offshore windmolenparken varen. Maar ook voor de wetenschap kunnen onbemande of autonome vaartuigen een belangrijke meerwaarde bieden. Bovendien kan onbemande vaart gebruikt worden voor potentieel gevaarlijke situaties zoals het opsporen en verwijderen van mijnen of ander oorlogsmateriaal of het inzetten van onbemande blusboten.

Vaartuigen die autonoom varen, worden vaak ten onrechte aanzien als een bedreiging voor de tewerkstelling. Het is evenwel niet omdat er geen of minder bemanning aan boord verblijft, dat er geen extra mensen aan wal nodig zijn. Onbemande schepen zullen ook nog steeds zeelui en hun knowhow nodig hebben. Ons land kent heel wat bedrijven die tot de wereldtop behoren in de onbemande vaart.

Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne bezocht op uitnodiging van de Blauwe Cluster vanochtend het Marine Robotics Center in Oostende waar ze onbemande vaartuigen testen. Daarna ging hij het water op om zo'n proefvaart te bekijken.