Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Positief advies voor inplanting hoogspanningsstation Elia

Positief advies voor inplanting hoogspanningsstation Elia

Nieuws
18/06/2015

Dit hoogspanningsstation is nodig voor de distributie van de geproduceerde elektriciteit van de off-shore windturbineparken in de Noordzee.

Over de visuele inplanting van het hoogspanningsstation hadden buurtbewoners en het stadsbestuur hun bezorgdheden geuit. Elia wil nu het plan aanpassen en komt daarmee tegemoet aan hun verzuchtingen. Zo zal er onder meer een berm met bomen worden aangelegd.  Er komen ook fietspaden en een groot waterbufferbekken.

Auteurs: