Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Politieschool schrapt mogelijk opleiding: “We krijgen bijna geen kandidaten door”

Politieschool schrapt mogelijk opleiding: “We krijgen bijna geen kandidaten door”

Nieuws
01/06/2022

Dat komt omdat de rekruteringsdienst van de federale politie zelf te weinig personeel heeft. Nochtans had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) drieduizend nieuwe politierekruten per jaar beloofd. Er werd voorgesteld om de lokale politie zelf de rekrutering te laten doen, maar dat mocht niet.

Voor de opleiding in september/oktober zijn er aan de politieschool West-Vlaanderen een 20-tal kandidaten ingeschreven. Normaal zijn dat er 64. Voor de opleiding in de december is er zelfs maar 1 kandidaat.  Als daar niemand bijkomt, dreigt die opleiding geschrapt te worden.

"We hadden hiervoor gewaarschuwd" 

Nicholas Paelinck van de lokale politie reageert: "We hadden hier vorig jaar al voor gewaarschuwd dat er tekorten zouden zijn. De rekruteringsdienst van de federale politie was voorzien voor 600 kandidaten. Minister Verlinden wilde er 1600: we hadden het zien aankomen dat dat niet zou lukken."

Hij ziet maar twee mogelijkheden: "Ofwel komt er een versterking van de rekruteringsdienst op federaal niveau, maar daar is budget voor nodig. Ofwel krijgen wij toestemming om als lokale politie mensen te selecteren en rekruteren. Maar dat zijn beide oplossingen op lange termijn." Op korte termijn ziet hij maar één mogelijkheid: "Dat wij als lokale politie de rekruteringsdienst op federaal niveau versterken, maar dat ligt gevoelig." 

Vanuit de lokale politie van West-Vlaanderen was er al een voorstel gedaan om zelf de kandidaten te rekruteren en een selectie te houden. Maar dat is toen geweigerd. "Het argument was dat we zo hun profiel inpalmen, wat ik zelf een belachelijk argument vind", zegt Paelinck. "Ze vrezen dat er zo geen kandidaten zouden doorstromen naar de federale politie. Maar om mensen bij de federale politie te krijgen, moeten ze aan hun opleiding kunnen starten." Het is een vicieuze cirkel.

"Donderslag bij heldere hemel" 

Als er geen kandidaten doorstromen, zullen er ook onvoldoende inspecteurs afstuderen om aan de slag te gaan in de lokale politiezones. En dat terwijl ze nu al met tekorten zitten. Een groot probleem, vinden ze ook bij politiezone Damme-Knokke Heist.

"Da's een donderslag bij heldere hemel. Voor ons wordt het problematisch. Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor komende jaren zullen we de instroom zien beperken. Wij zijn een kustpolitiezone. Dus wij verwachten ook de instroom tegen de zomer. Als er dit jaar opleidingen worden geschrapt, betekent dat dat we ook volgend jaar de tekorten niet kunnen aanvullen", klinkt het bij korpschef Steve Desmet. 

 

Reactie Federale Politie

De Federale Politie geeft toe dat de rekrutering moeilijk verloopt maar spreekt van een overgangsjaar. Er komt een nieuw systeem aan met een kortere selectieprocedure.

Auteurs: 
Kjenta Vangampelaere