Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Pieter P. schuldig aan gifmoord: O.M. vraagt 27 jaar

Pieter P. schuldig aan gifmoord: O.M. vraagt 27 jaar

Nieuws
20/12/2022

De advocaat van de man probeert een zo mild mogelijke straf uit de brand te slepen. In de loop van de namiddag valt het verdict: de man riskeert levenslang.

Feiten

De beschuldigde bracht zijn vriendin op 12 oktober 2018 met hevige maag- en darmklachten naar het AZ Groeninge in Kortrijk. In de loop van de nacht bezweek het slachtoffer, maar een doodsoorzaak kon in eerste instantie niet achterhaald worden. Pas anderhalve maand later stapte het ziekenhuis naar de politie, toen een test op ricine positief bleek.

In zijn eerste verhoren ontkende Pieter P. elke betrokkenheid bij de dood van zijn partner. De Lauwenaar opperde wel dat ze mogelijk zelfmoord had gepleegd. De ricinuszaden hadden ze zogezegd samen aangekocht om hun buxushaag te vervangen door wonderbomen. Verder onderzoek wees echter uit dat hij zich als enige met de aankoop had beziggehouden. Daarnaast kwamen ernstige relatieproblemen aan het licht, vooral rond de twee zonen uit het eerste huwelijk van de beschuldigde.

Bekentenissen

Op 28 februari 2019 werd P. door de onderzoeksrechter aangehouden, maar pas op 22 mei 2019 legde hij spontaan bekentenissen af over de feiten. De beschuldigde gaf toe dat hij meermaals de giftige bonen door het eten van zijn partner mengde. Tegen ricine bestaat geen tegengif.

In het arrest over de schuldvragen werd opgemerkt dat Pieter P. ook informatie had opgezocht over cyanide, rattenvergif en zelfmoordpillen. Uiteindelijk koos hij minstens midden augustus 2018 al voor wonderbonen om het slachtoffer van het leven te beroven. Hij hield die opzoekingen en zijn aankopen ook op een uitgekiende wijze verborgen voor zijn partner.

Het hof en de juryleden wezen ook op de wijze waarop hij de feiten pleegde. P. bereidde minstens vijf keer zelf een maaltijd met telkens twee à drie geplette en versneden ricinuszaden. Van Laeken overleefde telkens, maar op donderdagavond 11 oktober mengde de beschuldigde opnieuw enkele wonderbonen in een wrap. "Het was zijn onbetwiste intentie om het slachtoffer te doden. Mocht ze niet overleden zijn, zou hij met zekerheid opnieuw overgegaan zijn tot de toediening", aldus voorzitter Pascale Clauw.

Planmatig en beredeneerd

P. gaf ook zelf toe dat hij beslist had dat Dana sowieso moest sterven. "Het was voor hem de enige manier om een einde te maken aan zijn problematische relatie en de problemen die zich in het nieuw samengestelde gezin zouden hebben gesteld met de kinderen." Op voorhand had de beschuldigde zich ook geïnformeerd over de financiële gevolgen, door online opzoekingen te doen in verband met de gevolgen voor een schuldsaldoverzekering bij een zelfmoord. Daaruit blijkt volgens de volksjury zijn planmatige en beredeneerde werkwijze.

Ten slotte werd in het arrest nog aangehaald dat P. de dodelijke werking van ricine goed kende. Bovendien wist hij dat het gif moeilijk op te sporen was. Bij een autopsie en bij het gebruikelijke toxicologisch onderzoek zouden de feiten zelfs niet aan het licht gekomen zijn. "Dat eerdere toedieningen niet het beoogde effect hadden, is louter te wijten aan een aantal onzekere componenten zoals de vereiste dosering, de wijze van toediening en het afzwakken van het toxisch effect in bepaalde omstandigheden." P. wist naar eigen zeggen niet dat ricine na verhitting veel minder giftig is en mengde het tevergeefs door een ovenschotel die hij voor zijn slachtoffer had gemaakt.

LEES OOK:

Auteurs: 
Belga