Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Participatietraject rond dorpskernhernieuwing Langemark - Oppositie heeft bedenkingen

Participatietraject rond dorpskernhernieuwing Langemark - Oppositie heeft bedenkingen

Nieuws
25/04/2015

Het schepencollege opteert ervoor om de bevolking nauw te betrekken bij de plannen en heeft een communicatie- en participatietraject uitgestippeld i.s.m. het communicatiebureau Buro O2. Er komen dialoogtafels, er verschijnt een extra editie van het gemeentelijk infoblad en er worden inspraakmomenten en infomarkten georganiseerd.

De eerste twee infovergaderingen zijn alvast voor heel binnenkort gepland: maandagavond 27 april en maandagavond 4 mei, telkens in OC Den Tap in Langemark.

In de uitnodigingen voor de infovergaderingen wordt erop gewezen dat niet alleen het zichtbare vernieuwd wordt, maar dat ook wat onder de straatstenen zit, een facelift krijgt. Zo zal het afval- en regenwater voortaan in aparte rioleringen stromen en zal wie wil overschakelen op aardgas, dat gratis kunnen doen tijdens de werken.

Bedenkingen

De N-VA-oppositie vindt het inhuren van een communicatiebureau (kostprijs 6.098 euro) een zet van het schepencollege om zijn beleid te verkopen aan de bevolking. Ook neemt de N-VA het plan om een sociaal huis aan te bouwen aan het Kasteel (waar het gemeentehuis gevestigd is) op de korrel. Robert Barthier van N-VA noemt dit zelfs een schandaal.

Schepen Frank Gheeraert (Open VLD) begrijpt de oppositie niet: "Jullie zagen al jaren dat er geen inspraak is. Die komt er nu aan en dit wordt afgeschoten."

Het hele communicatie- en participatietraject moet in juni afgerond worden, zodat het finaal ontwerp kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 29 juni.