Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

"Onnauwkeurig en tendentieus": Ex-schepen Kris Demeyere reageert op rapport

"Onnauwkeurig en tendentieus": Ex-schepen Kris Demeyere reageert op rapport

Nieuws
22/09/2023

LETTERLIJK:

"De heer Kris Demeyere ziet zich gedwongen om kort te reageren op de berichtgeving in de media n.a.v. het nochtans strikt vertrouwelijke verslag van de forensische audit betreffende het lokaal bestuur Knokke-Heist van Audit Vlaanderen van 14 september 2023.

Audit Vlaanderen meldt uitdrukkelijk dat de informatie strikt vertrouwelijk is en dat dit verslag niet – geheel of gedeeltelijk – mag worden gedeeld buiten de gemeenteraad, en dat overtreders die zich niet aan deze vertrouwelijkheid houden, kunnen worden vervolgd, bestraft en aansprakelijk gesteld voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Bepaalde personen menen dat zij klaarblijkelijk boven de wet staan en bekladden onrechtmatig de reputatie van de heer Demeyere, zijn gezin, zijn bedrijf en zijn medewerkers. Deze personen worden kennelijk geholpen door bepaalde media, die bovendien de uitdrukkelijke vraag van zijn raadslieden om de vertrouwelijkheid van het verslag te respecteren, welbewust naast zich neerleggen."

'Trial by media'

"De heer Demeyere formuleerde in zijn Open Brief aan alle inwoners van Knokke-Heist dd. 31 augustus jl. via zijn website www.krisdemeyere.be reeds een aanklacht tegen dergelijke ‘trial by media’. Zijn raadslieden zullen hiertegen gepast blijven optreden.

De vrijwaring van het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging zijn essentieel in een rechtsstaat. Het is duidelijk en aangetoond dat deze basisprincipes van de rechtsstaat met de voeten zijn getreden door elkeen die over het verslag communiceert en dit verspreidt.

De heer Demeyere is nooit veroordeeld geweest voor welke bewering dan ook waarover de media berichten; beweringen die door de heer Demeyere worden betwist."

"In eer en geweten"

"De heer Demeyere herhaalt en benadrukt dat hij altijd in eer en geweten heeft gehandeld, dat hij zijn professionele belangen en het belang van de gemeente nooit heeft vermengd, dat hij nooit enige invloed of druk heeft uitgeoefend ten aanzien van wie dan ook, en dat hij zich op geen enkele wijze heeft verrijkt via zijn vroegere schepenfunctie.

Dit alles wordt trouwens meermaals en uitdrukkelijk bevestigd in de verklaringen van alle personeelsleden van de gemeente Knokke- Heist die zijn ondervraagd in het kader van de audit.

Op geen enkele wijze heeft de heer Demeyere zijn private belangen gediend of bevorderd middels zijn voormalige schepenfunctie. Hij heeft steeds in volle openheid gehandeld zonder door iemand op welk vlak dan ook te zijn aangesproken. Het enige wat de heer Demeyere heeft gedaan, was zijn professionele expertise en ervaring ten dienste stellen van de gemeentelijke diensten in het belang van de inwoners van Knokke-Heist.

Hierdoor heeft de gemeente honderdduizenden euro’s bespaard. Overigens heeft een schepen geen enkele individuele beslissingsbevoegdheid en heeft het voltallig college van burgemeester en schepenen elke beslissing goedgekeurd, in zijn aan- of afwezigheid en werden dossiers en beslissingen door de gemeentelijke administratie voorbereid en uitgevoerd."

"Suggestief"

"De heer Demeyere is ten zeerste ontgoocheld over de suggestieve wijze waarop Audit Vlaanderen haar onderzoek heeft gevoerd en middels de wijze van de formuleringen van het verslag meewerkt aan de ‘framing’ van zijn persoon. Het verslag van Audit Vlaanderen is onnauwkeurig, tendentieus, disproportioneel en tart elke zin voor realiteit. Zonder enige mogelijkheid van wederwoord op het verslag wordt zijn proces gemaakt in de media.

Er wordt aldus grote schade berokkend ten aanzien van de heer Demeyere, zijn gezin, zijn bedrijf en zijn medewerkers, zonder dat de heer Demeyere op welke manier ook heeft kunnen reageren op dit vertrouwelijk rapport, waarvan hij de inhoud betwist. Ten gronde kan de heer Demeyere vooralsnog niet expliciet ingaan op het verslag van Audit Vlaanderen, gelet op het vertrouwelijk karakter ervan. Bij de bevoegde en onpartijdige instanties zal hij alle vermeende aantijgingen stuk voor stuk weerleggen en de ware toedracht in een correct perspectief plaatsen.

Hij kijkt met groot vertrouwen uit naar elk objectief onderzoek van de gratuite beschuldigingen die ten aanzien van zijn persoon worden geuit. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Helaas zal er wellicht niet meer over dat voor de heer Demeyere positief resultaat worden bericht."

LEES MEER:

Auteurs: 
Redactie