Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Onderwijscheque helpt Brugse gezinnen met schoolfactuur

Onderwijscheque helpt Brugse gezinnen met schoolfactuur

Nieuws
20/09/2023

Boekentassen, turnkledij, schoolboeken, uitstapjes… schoolfacturen kunnen hoog oplopen. Het OCMW Brugge en Huis van het Kind Brugge willen daar een mouw aan passen. Met de onderwijscheque willen ze het onderwijs voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. De cheque geeft gezinnen recht op korting op de schoolfactuur. “De cheques zijn er voor kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, voor gezinnen in budgetbeheer met schulden bij het OCMW en voor gezinnen in collectieve schuldenregeling. Ook pleegkinderen hebben recht op een tegemoetkoming. We roepen gezinnen dus op om zeker hun aanvraag in te dienen”, vertelt schepen van sociale zaken, Pablo Annys.

Directe korting op schoolfactuur

Hoeveel korting gezinnen krijgen, hangt af van de leeftijd van de schoolgaande kinderen. Zo krijgen kinderen uit het kleuteronderwijs een korting van 55 euro per schooljaar, kinderen uit het lager onderwijs 105 euro en leerlingen uit het secundair onderwijs 110 euro.

Via een folder kunnen alle gezinnen met kinderen in Brugse scholen een onderwijscheque aanvragen. De school past daarna de eventuele korting meteen toe op de schoolfactuur.

Auteurs: 
Celien Tanghe