Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuwe Ventilus-horden genomen: stralingsnormen en GRUP vastgelegd

Nieuwe Ventilus-horden genomen: stralingsnormen en GRUP vastgelegd

Nieuws
07/07/2023

De Vlaamse regering legde eind maart het voorkeurstracé voor de omstreden hoogspanningslijn vast. Dat traject werd nadien besproken met de betrokken gemeenten en alle betrokken instanties en diensten. Finaal gaven zeven lokale besturen een (voorwaardelijk of deels) gunstig advies, negen een ongunstig advies en acht geen advies. Volgens minister Demir gingen de ongunstige adviezen "niet zozeer over de inhoud van het uitvoeringsplan, maar wel over het flankerend beleid en de compensatiemaatregelen die aan Elia gevraagd worden".

Duidelijkheid voor bedrijven

Werkgeversorganisatie Voka vraagt daarom duidelijkheid rond de compensaties voor de vele bedrijven langs het traject. “De Vlaamse regering heeft dat beloofd aan de bedrijven, aan de omwonenden, aan de landbouwbedrijven. We zijn dus in blijde verwachting van duidelijkheid over dat compensatiebeleid”, zegt Bert Mons van Voka.

Stralingsnormen

Over de stralingsnormen is er intussen wel duidelijkheid. De norm voor acute blootstelling is 100 microTesla. Dat is dubbel zo streng als de Europese norm. Voor chronische blootstelling aan magnetische velden bij hoogspanningsverbindingen is de richtwaarde van 0,4 microTesla.

Openbaar onderzoek

De volgende stap in de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan is een openbaar onderzoek voor de brede bevolking en alle stakeholders. Ook de timing voor dat openbaar onderzoek is al vastgelegd, het zal lopen van 29 augustus tot 27 oktober.

Auteurs: 
Jens Lemant
Belga