Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Minister Somers plaatst Knokke-Heist onder verscherpt toezicht na audit

Minister Somers plaatst Knokke-Heist onder verscherpt toezicht na audit

Nieuws
22/09/2023

Er gaan al langer geruchten over slecht bestuur in de gemeente. In het voorjaar al werd eerste schepen Kris Demeyere op non-actief gezet. Die nam enkele weken geleden ook ontslag als schepen.

Audit Vlaanderen voerde onlangs een forensische audit bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Het rapport van die audit is klaar en werd op 15 september overgemaakt aan de gemeente. Die liet donderdag nog weten dat ze niet communiceert over de inhoud tot het is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Opvolging via gouverneur

Minister Somers zegt dat hij het lokale bestuur nu onder verscherpt toezicht plaatst. Dat wil zeggen dat het via een intensief traject nauwgezet zal worden opgevolgd door de gouverneur.

"Concreet betekent dit dat de beslissingen van het bestuur, die het onderwerp van de audit aangaan, onder een vergrootglas zullen worden gehouden", luidt het. Er komen ook regelmatige opvolgingsgesprekken tussen de gouverneur en het lokale bestuur om na te gaan of de aanbevelingen van Audit Vlaanderen worden opgevolgd."

Oppositiepartij N-VA: "Totale systeemcrisis"

Oppositiepartij N-VA heeft intussen al gereageerd op de audit.

“Dit rapport is vernietigend", zegt fractieleidster Cathy Coudyser.

"De geauditeerde zaken staan symbool voor een totale systeemcrisis in Knokke-Heist. Het brede lokale bestuur : de burgemeester en alle schepenen, het managementteam en de hoge ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de malaise die er is in Knokke-Heist. Er is bij iedereen een totale normvervaging. Niemand maalt er blijkbaar nog om dat er ook nog zoiets is als integriteit, wetten en regels toepassen en het algemeen belang dienen. Als transparantie en mededinging of gelijke kansen voor iedereen bij bestekken en overheidsopdrachten met voeten getreden wordt om de vriendjespolitiek in stand te houden, dan zitten we diep in Knokke-Heist.”

Cathy Coudyser zegt dat dit pijn doet bij haar en haar collega’s die altijd integer, controlerend, waarschuwend en constructief vanuit de toegekende rol verantwoordelijkheid opnemen voor onze fantastische gemeente en haar inwoners. Die inwoners verdienen alleen maar behoorlijk en goed bestuur, zegt ze.

“Maar dit zijn de uitwassen van een bestuur met een absolute meerderheid van één partij die meer dan 40 jaar lang bestuurt, met politici die in dat systeem opgroeien en met een ambtenarij die niet meer alert is en niet uitgedaagd wordt.”

De N-VA hoopt dat dit auditrapport een wake-up call is en dat iedereen nu beseft dat het in alle geledingen totaal anders moet. Het lokaal bestuur van Knokke-Heist moet nu de omslag naar besturen in de 21e eeuw maken.

“Wij zullen de aanbevelingen in het rapport nauw opvolgen, constructieve voorstellen blijven doen om nu de omslag te maken. Wij hebben vertrouwen in de gerechtelijke instanties dat ze het rapport grondig verder onderzoeken en indien nodig de juiste maatregelen nemen. Wij vertrouwen ook op de gouverneur en binnenlands bestuur om het bestuur van Knokke-Heist nauw en scherp op te volgen”, besluit Coudyser.

Oppositiepartij Vlaams Belang: "Vernedering voor gemeente"

Philip Claeys, voorzitter Vlaams Belang Knokke-Heist: "Deze nieuwe ontwikkelingen zijn een blamage voor het gemeentebestuur en Gemeentebelangen, en een vernedering voor heel Knokke-Heist.

Het schokkende is dat het niet zomaar gaat om feiten die ten laste worden gelegd van één voormalige schepen, maar dat er binnen het college van burgemeester en schepenen een gedoogcultuur lijkt te bestaan voor de toestanden die werden onderzocht door Audit Vlaanderen.

Het Vlaams Belang vraagt dat de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie de zaak – en mogelijke andere onregelmatigheden – tot op het bot verder onderzoekt."

Auteurs: 
Belga
Redactie