Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Izegem stelt realisatie Cultuurfabriek op site Strobbe uit

Izegem stelt realisatie Cultuurfabriek op site Strobbe uit

Nieuws
21/11/2022

De vernieuwing van de Centrumbrug en de bouw van een nieuwe evenementenhal gaan wel gewoon door.

Voorlopig geen Cultuurfabriek

Het ontwerp voor de Cultuurfabriek in de voormalige drukkerij Strobbe in het centrum van de stad zag er mooi uit, maar verdwijnt nu in de prullenmand.

Izegem spaart hiermee 16,5 miljoen euro uit. Door de toegenomen grondstof- en materiaalprijzen was de realisatie op vandaag bovendien al ruim 4 miljoen euro duurder.

In de Cultuurfabriek zouden de bibliotheek, het stadsarchief, de heemkundige kring en de kunstacademie Art'Iz een plaats krijgen. De stad hoopt het project nu op langere termijn met subsidies van de Vlaamse overheid te realiseren.

“We hadden hiervoor een budget van 16,5 miljoen euro vooropgesteld. Door de stijging van de materialen en de bouwkosten bedraagt de laagste offerte nu maar liefst 21 miljoen euro”, vertelt burgemeester Bert Maertens.

“Deze grote meerkost zomaar ophoesten is niet verantwoord. Bovendien is er een grote opportuniteit via een cofinanciering voor gebouwen voor deeltijds kunstonderwijs. We zouden slechte bestuurders zijn mochten we daar niet eerst op mikken om het gedeelte kunstacademie van de Cultuurfabriek mee te laten betalen door de Vlaamse overheid.”

(lees verder onder de foto)

Wel evenementenhal & renovatie Centrumbrug

De bijsturing in het meerjarenplan komt er omdat net zoals in andere gemeenten de energie- en personeelskost fel is gestegen. Wel nog voor deze legislatuur is de bouw van een nieuwe evenementenhal. Die komt op de site van de voormalige feestzaal Iso waar nu het vaccinatiecentrum zit.

“We willen onze sterke verenigingen extra ondersteunen. We kiezen bewust voor het verderzetten van de bouwplannen voor een nieuwe evenementenhal op de plaats waar de nu nog verouderde feestzaal Iso staat. De nieuwe multifunctionele zaal moet de uitgelezen locatie worden voor fuiven, feesten, beurzen en eetfestijnen, en een thuis voor heel wat initiatieven van ons bloeiend verenigingsleven.”

En ook de renovatie van de Centrumbrug gaat door.

Verenigingen ontvangen 50% meer subsidies

Daarnaast zorgt de stad zelf ook voor extra financiële ademruimte voor de Izegemse verenigingen. Jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen krijgen vanaf 2023 de helft meer werkingssubsidies dan voorheen het geval was.

“We kiezen er bewust voor om die subsidies niet gewoon te indexeren om de gestegen kosten te dekken. We willen met een forse verhoging het initiatief van onze verenigingen aanzwengelen en hen belonen voor het uitstekende werk dat ze jaar in jaar uit leveren”, stelt burgemeester Maertens.

Auteurs: