Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Inagro onderzoekt landbouwmogelijkheden in bufferbekkens

Inagro onderzoekt landbouwmogelijkheden in bufferbekkens

Nieuws
30/08/2023

Op een proefveld tussen Roeselare en Hooglede wordt onderzocht hoe landbouw gecombineerd kan worden met waterbeheer. Water bufferen in landbouwgebied is een mogelijke oplossing voor de problemen na intense onweders of grote volumes winterneerslag. Maar een nat perceel is niet altijd wenselijk voor gewasgroei en landbouwbewerking.

Landbouwperceel benutten tijdens natte en droge periodes

Waterminnende gewassen, zoals waterkers, watermunt en lisdodde, kunnen een antwoord bieden om de landbouwgrond toch te verbouwen. "Door in te zetten op teelten die zowel droge als natte periodes kunnen doorstaan, blijft het landbouwperceel benut tijdens droge periodes maar laat het ook toe om water op het perceel vast te houden en in de bodem te laten infiltreren tijdens natte periodes", vertelt Reindert Devlamynck, praktijkonderzoeker bij Inagro.  

Inagro benadrukt dat het nog om een proefopstelling gaat. Voor landbouwers is deze techniek bijvoorbeeld nog niet rendabel. "Er moeten nog enkele dingen afgetoetst worden en geoptimaliseerd worden. Er zijn dus nog wat vraagstukken waar er meer onderzoek voor nodig is." 

Auteurs: 
Kjenta Vangampelaere
Celien Tanghe