Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Grootschalige controleactie in PZ Spoorkin

Grootschalige controleactie in PZ Spoorkin

Nieuws
05/04/2018

De grootscheepse controleactie kadert binnen de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Door het bundelen van de krachten van de verschillende diensten kunnen meerdere fenomenen gelijktijdig aangepakt worden. Het gaat onder meer om zwaar vervoer, mensenhandel, leefmilieu, verkeersveiligheid en openstaande penale boetes.

Behalve actuele thema's als mensenhandel is er ook verscherpte aandacht voor de handel in afval. Dit is intussen big business geworden, ook bij de georganiseerde misdaad. Die smokkelt alles wat te duur is om legaal te verwerken zoals kernafval, toxisch industrieel afval, huisvuil en giftig slib uit de waterzuiveringsinstallaties. De controleactie loopt de hele dag op verschillende locaties op het grondgebied van de PZ Spoorkin. Daarbij worden, naast een 30-tal personeelsleden van de verschillende diensten, mobiele ANPR-camera’s, snelheidscamera’s, cargoscanners en motorrijders ingezet.

Auteurs: