Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Geen provinciebestuur meer vanaf 2024?

Geen provinciebestuur meer vanaf 2024?

Nieuws
12/08/2019

Dit staat letterlijk in de tekst: “Onze lokale besturen moeten efficiënter en slagkrachtiger worden. We nodigen de gemeenten uit tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen. Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan. De resterende bevoegdheden op provinciaal niveau worden overgeheveld naar de lokale besturen of, indien opportuun, de Vlaamse overheid.”

De startnota wordt beschouwd als een basis om echte onderhandelingen op te starten. De tekst is niet te nemen of te laten voor de partners. De formatie zou in de loop van de komende dagen kunnen starten.

Reactie Provincieraadsvoorzitter

Provincieraadsvoorzitter en burgemeester van Poperinge Christophe Dejaegher vindt het voorstel alvast geen goed idee. "Bart De Wever bekijkt dat met een Centraal-Vlaamse bril. Met een Antwerpse bril. Zij hebben daar het provinciebestuur niet nodig. Hier is dit anders. Maar ik wanhoop niet. Het zinnetje is Sibillijns opgesteld: 'Zou kunnen worden afgeschaft'. Dit laat duidelijk ruimte voor onderhandelingen."

De voorzitter voelt zich alvast gesteund door een recente rondvraag waaruit blijkt dat de West-Vlaming zich sterk identificeert met de provincie. Ook de aansporing om gemeenten meer te laten fusioneren vindt hij als burgemeester van een landelijke gemeente maar niets.

Auteurs: