Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eerste wrakken in Noordzee erkend als erfgoed

Eerste wrakken in Noordzee erkend als erfgoed

Nieuws
14/05/2014

In november nog keurde de federale regering de nieuwe wrakkenwet goed dat de bescherming van dit cultureel erfgoed onder water mogelijk maakt. Deze wet op de bescherming van het cultureel erfgoed onder water werd op 18 april in het Staatsblad gepubliceerd en morgen verschijnt het Koninklijk Besluit in het staatsblad dat uitvoering geeft aan de wet en de mogelijkheid biedt om vondsten onder water als erfgoed te erkennen.

Eerste twee

De Westhinder was een lichtschip, dat instond voor de veiligheid van de scheepvaart. In 1912 kwam het schip tot zinken na een aanvaring. Tien opvarenden lieten daarbij het leven.

De Wakeful was een torpedojager die zowel dienst deed in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog. Dat schip werd tot zinken gebracht in 1940 tijdens de evacuatie van Duinkerke. Zevenhonderd Britse opvarenden stierven. De erkenning is pas een eerste stap. Er zal nu nagegaan worden hoe er het best kan omgesprongen worden met de bewaring van dit erfgoed

Auteurs: