Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Dronken op zee? Vaarbewijs kwijt

Dronken op zee? Vaarbewijs kwijt

Nieuws
27/04/2022

Dat is de bedoeling van een wetsontwerp van ministers van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), dat dinsdag voor het eerst werd besproken in de Kamercommissie Mobiliteit.

Naar analogie met het gewone wegverkeer wil Van Quickenborne een rechtsgrond creëren om sancties op te leggen voor alcohol- of druggebruik op zee. Het gaat dan bijvoorbeeld om het intrekken van het vaarbewijs of het voorleggen van medische attesten, al moeten de details na de goedkeuring van het ontwerp nog verder worden uitgewerkt in een koninklijk besluit. De regels zouden wel uniform zijn voor zowel visserij- en koopvaardijschepen als plezierboten.

Het ontwerp voorziet ook een wettelijk kader voor professionele hengelvissers. Dat is er nu niet, waardoor de Belgische vloot - meer dan 25 vaartuigen die voornamelijk actief zijn vanuit de haven van Nieuwpoort - onder Nederlandse vlag moet varen. Daardoor moeten ze verplicht de helft van hun vangst aanbieden aan Nederlandse vismijnen, wat nefast is voor de Belgische economie en visserijsector.

De tekst beoogt tot slot nog een uniformisering en vereenvoudiging van de federale visserijregels, die nu vervat zitten in verschillende uitvoeringsbesluiten. Het ontwerp moet nog verder besproken en gestemd worden in de Commissie, waarna de plenaire vergadering zich erover moet uitspreken.

Auteurs: 
Belga