Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Dossier N8 dreigt nog meer tijdsverlies op te lopen

Dossier N8 dreigt nog meer tijdsverlies op te lopen

Nieuws
27/05/2020

Volgens Iepers schepen Philip Bolle en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe zal dit enkel leiden tot tijdsverlies, wat er in de praktijk op neerkomt dat de inwoners van Brielen nog jaren langer zullen moeten wachten op een omleidingsweg rond hun dorp.

“Ik begrijp niet waarom dit onderzoek nodig is”, zegt gedeputeerde Vanlerberghe. “Ben Weyts heeft in de vorige regeerperiode ook al onderzocht of de methodiek van complex project een oplossing kon bieden voor dit dossier. Hij startte de eerste fase – de verkenningsfase – op basis van het welbekende participatietraject, dat liep in 2017 en 2018. Het resultaat van de vorige verkenning was dat we voor de betere wegverbinding Ieper – Veurne geen complex project nodig hebben maar wel uitvoering van de gekende projecten én een aanpak van de leefbaarheidsproblematiek van (minstens) Brielen door een nieuwe omleidingsweg. Een conclusie die door 19 van de 21 betrokken maatschappelijke actoren gedeeld werd. Het lijkt mij alvast zonneklaar dat een nieuwe verkenningsfase geen andere uitkomst zal opleveren.”

Geluk bij een ongeluk

“Het Agentschap Wegen en Verkeer is nadien ook niet bij de pakken blijven zitten. Voor het volledig tracé tussen Veurne en Woesten werden, verdeeld over drie projectonderdelen, verdere stappen gezet en zullen de werken in de komende jaren van start gaan. We mogen al bij al nog van een geluk bij een ongeluk spreken dat de minister ook deze projecten niet on-hold gezet heeft.”, aldus nog de gedeputeerde.

“Op het grondgebied van Ieper deed het eindrapport duidelijke uitspraken over een vloeiende overgang van het verkeer van de A19 naar de Ieperse Noorderring, zonder verkeerslichten, een ongelijkvloers kruispunt met de Pilkemseweg en een omleidingsweg rond Brielen”, gaat schepen Bolle verder. “Door de beslissing van de minister om opnieuw te starten met een complex project gaan al deze voorstellen opnieuw de frigo in. Op die manier verliezen we terug twee tot drie jaar. Een ramp voor de inwoners van Brielen, die na tientallen jaren bakkeleien in de regio eindelijk perspectief hadden op een leefbare dorpskern. En ongetwijfeld zullen ook de vele mensen die dagelijks aanschuiven aan de verkeerslichten ter hoogte van de Pilkemseweg niet gelukkig zijn met de boodschap dat de vooropgestelde ondertunneling ook enkele jaren langer op zich zal laten wachten.”

“We hopen dat minister Peeters terugkomt op haar beslissing en integendeel de resultaten van ditzelfde onderzoek uit 2018 wil aanvaarden, zodat het Agentschap Wegen en Verkeer kan overgaan tot concrete realisaties, niet enkel tussen Woesten en Veurne, maar ook op het grondgebied van Ieper”, besluiten Bolle en Vanlerberghe.

Reactie burgemeester Ieper: geen tijdverlies

Burgemeester Emmily Talpe reageerde eerder al tevreden op de beslissing van de minister om een procedure complex project op te starten: “Dat dit tot tijdsverlies zal leiden is nergens op gestoeld. De heraanleg van de N8 om deze verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken, startend ter hoogte van Veurne, loopt gewoon door. Verschillende projecten zijn in voorbereiding en de nodige budgetten worden voorzien. Wat betreft het kruispunt Pilkemseweg, deze vraag bestond al langer maar het dossier krijgt nu van minister Peeters eindelijk groen licht. Er werd in het investeringsplan 2020 budget vrijgemaakt voor een opstart van de studie. Dit is geen vertraging maar een doorbraak."

Auteurs: 

Ontvang nu pushberichten met West-Vlaams nieuws rechtstreeks in je Facebook inbox