Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brugge en Elia bereiken akkoord over uitbreiding hoogspanningsnetwerk

Brugge en Elia bereiken akkoord over uitbreiding hoogspanningsnetwerk

Nieuws
02/09/2014

“Daardoor komt er een einde aan het geschil tussen de Stad en Elia in het kader van de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in Zeebrugge.”

Elia is als netbeheerder verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet en wenst dit net te optimaliseren en te versterken in functie van de electriciteitsbevoorrading in ons land. De Vlaamse regering heeft daartoe een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) goedgekeurd, namelijk "de optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen" (op 13 juli 2012).

Naast de diverse boven- en ondergrondse hoogspanningsverbindingen, kwam het zwaartepunt van de infrastructuur in Zeebrugge te liggen, meer bepaald ter hoogte van de strandwijk (hoogspanningsstation Stevin) en ter hoogte van de stationswijk (het station Nemo). Dit was niet naar de zin van de stad Brugge die tegen het gewestelijk RUP een beroep indiende, alsook tegen de ondertussen reeds verleende bouwvergunningen en milieuvergunningen. De Stad was van oordeel dat het voorgelegde project onvoldoende garanties bood voor een goede woon- en milieukwaliteit op het eigen grondgebied.

Nemo

Elia en de stad Brugge zijn nu tot een akkoord gekomen dat een einde maakt aan het gerezen geschil. “De Stad is bereid om afstand te doen van de ingestelde gerechtelijke procedures tegen het project, zegt schepen Franky Demon (CD&V), “maar daarvoor moet Elia heel wat toegevingen doen”. Elia zal het hoopspanningsstation Nemo niet meer realiseren op de site die daarvoor in het gewestelijk RUP was aangeduid naast de Stationswijk te Zeebrugge, maar zal het hoogspanningsstation bij voorkeur op de site Herdersbrug realiseren. Indien dit niet mogelijk is, zal moeten worden gezocht naar een terrein in de achterhaven.

Stevin

Het hoogspanningsstation Stevin blijft wel op de oorspronkelijk voorgestelde lokatie aan de Strandwijk. Er worden door Elia wel aanvullende maatregelen genomen om dit terrein maximaal te integreren en met groen in te kleden. Elia heeft daarvoor een nieuwe ontwerper onder de arm genomen.

Er worden ook inspanningen gedaan om de noodzakelijke verbindingen tussen de diverse stations maximaal ondergronds aan te brengen. Waar dit technisch niet mogelijk is, werd met de meeste mensen al een akkoord bereikt.

Een extra troef voor de Stad is dat ze aan het grootste deel van het vrijgekomen terrein (het zogenaamde “terrein Knaepen”) aan de Stationswijk, voor een oppervlakte van ongeveer 6ha, een eigen invulling kan geven. Demon geeft aan dat dit terrein op die manier een buffer kan worden ter bevordering van de leefbaarheid voor de buurt. 

Auteurs: